Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-091616-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng Giám đốc NHPT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chưa qui định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch
Bước 2: Chi nhánh ngân hàng phát triển tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ:
- Hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh ngân hàng phát triển có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi ngân hàng phát triển để xem xét giải quyết.
- Hồ sơ không đúng đối tượng, Chi nhánh ngân hàng phát triển có văn bản trả lời khách hàng.
- Hồ sơ đúng đối tượng nhưng chưa đủ điều kiện, Chi nhánh ngân hàng phát triển có văn bản đề nghị khách hàng bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh ngân hàng phát triển và xử lý, cụ thể:
- Nếu không đủ điều kiện xử lý rủi ro theo quy định, có công văn trả lời Chi nhánh NHPT, yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết;
- Hồ sơ đúng đối tượng nhưng chưa đủ điều kiện, có công văn yêu cầu Chi nhánh hướng dẫn khách hàng bổ sung hồ sơ;
- Hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bước 4: Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi
Bước 5: Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi), ngân hàng phát triển có văn bản gửi Chi nhánh ngân hàng phát triển để thực hiện xoá nợ hoặc trả lời khách hàng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do nguyên nhân rủi ro bất khả kháng: Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị, rủi ro do thay đổi chính sách của Nhà nước trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư
Văn bản đề nghị xoá nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)
Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính)
Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng. Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính).
Khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản sao chứng thực).
Hợp đồng tín dụng và Phu lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)
Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính)
Khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn…) gây ra; Biên bản xác định thiệt hại, có các nội dung cụ thể:
- Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại; (bản chính).
- Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay NHPT; (bản chính).
- Thành phần tham gia xác định thiệt hại: khách hàng, Chi nhánh NHPT, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như: Ủy ban nhân dân cấp phường (xã); Cơ quan tài chính cấp quận, huyện); Cơ quan chức năng có liên quan (như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thú y…) tuỳ từng trường hợp cụ thể.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 12.02. Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật
Tải về
Mẫu số 12.04. Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại (Trường hợp Khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan)
Mẫu số 12.05. Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay NHPT (Trường hợp Khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ lãi - Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-091616-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25