Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-043897-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Một Cửa của Sở
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 10 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở thiết kế nộp Hồ sơ thiết kế tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Bước 2: Sở Giao thông vận tải thẩm định Hồ sơ thiết kế và cấp Giấy chứng nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tương ứng với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 22TCN-307-06; 22TCN-302-06; 22TCN-327-06;
- Đáp ứng tiêu chuẩn về kích thước phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 22TCN-275-05;
- Đáp ứng quy định về kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quyết định 4597/2001/QĐ-BGTVT, ngày 28/12/2001;
- Đáp ứng quy định về phạm vi kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại mục 4.4 Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng GTVT
Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính)
Các bản vẽ kỹ thuật (bản chính)
Thuyết minh tính toán (bản chính)
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thiết kế (đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu của cơ sở thiết kế)
Bản sao công chứng Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải hoặc bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành của cán bộ thiết kế (đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu của cơ sở thiết kế)
Hồ sơ phương tiện hoặc hệ thống, tổng thành (bản phô tô)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000 đồng/01 giấy chứng nhận; 100.000 đồng/01 giấy chứng nhận đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương)
Phí kiểm tra Tính theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/10/2003
Phí kiểm tra Tính theo biểu phí quy định tại Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải tỉnh/thành phố thực hiện - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-043897-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22