Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-116248-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, đơn vị tuyển dụng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được giao quyền tuyển dụng Thành lập Hội đồng thi tuyển hoặc Hội đồng xét tuyển (gọi chung là Hội đồng tuyển dụng)
Bước 2: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình Sở Nội vụ phê duyệt
Bước 3: Trước 30 ngày tổ chức tuyển dụng, đơn vị sự nghiệp phải thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh cần tuyển, nội dung của hồ sơ dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương
Bước 4: Người dự tuyển căn cứ nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị và nộp hồ sơ dự tuyển tại Hội đồng tuyển dụng
Bước 5: Hội đồng tuyển dụng kiểm tra điều kiện dự tuyển và lập danh sách người dự tuyển
Bước 6: Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển
Bước 7: Hội đồng tuyển dụng công bố kết quả tuyển dụng
Bước 8: Cơ quan, đơn vị tuyển dụng ra quyết định tuyển dụng sau khi được Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu cua ngạch dự tuyển để kiểm tra
Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức người đó đang công tác
Bản sao giấy khai sinh
Có đủ bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu cua ngạch dự tuyển không phải công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Các giấy tờ khác có liên quan theo yêu cầu cụ thể của từng hội đồng tuyển dụng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thi tuyển (đối với trường hợp thi tuyển) Dưới 100 thí sinh tham dự, thu 130.000 VNĐ/lần dự thi. Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu 100.000 VNĐ/lần dự thi. Từ 500 đến dưới 1000 thí sinh tham dự, thu 70.000 VNĐ/lần dự thi. Từ 1000 thí sinh tham dự trở lên, thu 60.000 VNĐ/lần dự thi.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-116248-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
30