Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS508
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đài phát thành và truyền hình tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội
Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người khuyết tật hoặc gia đình, người giám hộ hợp pháp của người khuyết tật làm đơn; kê khai thông tin về người khuyết tật; viết sơ yếu lý lịch gửi UBND cấp xã
Bước 2: UBND cấp xã họp Hội đồng xét duyệt đối tượng; Chủ tịch UBND cấp xã làm văn bản gửi UBND cấp huyện
Bước 3: Chủ tịch UBND cấp huyện làm văn bản gửi Trung tâm nuôi dưỡng NCC&BTXH; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 4: Trung tâm nuôi dưỡng NCC và bảo trợ xã hội làm văn bản trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định tiếp nhận người khuyết tật
Bước 5: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định tiếp nhận trẻ khuyết tật
Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người giám hộ hợp pháp
Tờ khai thông tin về người khuyết tật
Lý lịch tự thuật của người khuyết tật
Bản sao Giấy xác nhận người khuyết tật
Bản sao giấy khai sinh và sổ hộ khẩu
Biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp và văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã
Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định tiếp nhận của Sở LĐTBXH
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận trẻ khuyết tật vào trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS508
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24