Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-023987-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh HTX
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX thay đổi tại Sở KH&ĐT
Biên bản họp Ban chủ nhiệm Hợp tác xã v/v thành lập địa điểm kinh doanh
Quyết định của chủ nhiệm Hợp tác xã v/v thành lập địa điểm kinh doanh
Quyết định bổ nhiệm người đứng dầu địa điểm kinh doanh
CMND của đứng đầu địa điểm kinh doanh (bản sao hợp lệ)
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (bản gốc hợp lệ)
Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-023987-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30