Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282455-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân đứng đơn biết để bổ sung theo quy định)
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định)
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định , Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp chứng chỉ công nhận vườn giống cho tổ chức hoặc cá nhân đứng đơn.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ công nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT.
Bước 2: Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra hồ sơ.
Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 4: Thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định nguồn giống tại hiện trường.
Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn xin công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống.
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống
Tải về
Đơn đăng ký nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cây trội 450.000 đồng/cây
Lệ phí lâm phần tuyển chọn 750.000 đồng/nguồn giống
Lệ phí rừng giống chuyển hóa, rừng giống trồng 2.750.000 đồng/nguồn giống
Lệ phí vườn cây đầu dòng 1.000.000 đồng/vườn
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282455-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23