Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-005494-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp chuẩn bị hồ sơ như mục 7 của Biểu mẫu này
Bước 2: - Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương tại 238 Thủ Khoa Huân - TP Phan Thiết.
Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: - Trả kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu)
Bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh
Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ
Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (nếu kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện)
Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp (có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú), đối với người nước ngoài phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước ngoài đó mang quốc tịch
Chương trình bán hàng có các nội dung quy định tại điểm a, khoản 2, điều 6 Nghị định 110/2005/NĐ-CP
Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung quy định tại điểm b, khoản 2, điều 6 Nghị định 110/2005/NĐ-CP
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp 300.000đ/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-005494-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24