Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-009171-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 23 ngày. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc Sở Công Thương gửi công văn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ. Mỗi hồ sơ chỉ hướng dẫn một lần
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo mục 7 của biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ và phí thẩm định tại bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển nộp hồ sơ và phí thẩm định cho Sở Công Thương
Bước 3: Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (để thông báo lại cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ) về tính hợp lệ của hồ sơ. Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tạo cơ sở (nếu cần thiết) để cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép
Bước 4: - Trả kết quả và nộp lệ phí cấp giấy phép tại bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách đơn vị, chi nhánh trực thuộc (nếu có)
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện (theo mẫu) kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Tài liệu về năng lực phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động
Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động
Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thảm quyền
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực 700.000đồng/giấy phép
Phí thẩm định 800.000đồng/lĩnh vực * Trường hợp từ 2 lĩnh vực trở lên: PTĐ = P1+0,4Pi Trong đó: P1 là phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép; Pi là phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại. 0,4 là hệ số điều chỉnh. * Không hoàn trả phí thẩm định trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, sau khi thẩm định không đủ điều kiện cấp Giấy phép hoạt động điện lực.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hoạt động phân phối điện tại nông thôn - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-009171-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27