Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-054466-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục Trung học - Sở giáo dục & đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân muốn tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường phải làm đơn xin được mở lớp dạy thêm
Bước 2: Trường Trung học phổ thông tiếp nhận hồ sơ xin dạy thêm, tổng hợp hồ sơ, họp Hội đồng liên tịch của trường thông qua danh sách nộp về Phòng Giáo dục Trung học Sở giáo dục & đào tạo
Bước 3: Phòng Giáo dục Trung học Sở giáo dục & đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo xem xét, quyết định
Đơn xin mở lớp dạy thêm
Văn bằng đào tạo của người dạy (bản sao có chứng thực): Dạy học sinh trung học phổ thông: Tốt nghiệp đại học trở lên (nếu ngành ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm)
Giấy xác nhận và đề nghị cho phép mở lớp của cơ quan quản lý trực tiếp. Nếu nhà giáo nghỉ hưu có nguyện vọng mở lớp dạy thêm thì phải có xác nhận và ý kiến đề xuất mở lớp của địa phương nơi tổ chức lớp học
Thuyết minh bằng văn bản về điều kiện bảo đảm chất lượng dạy thêm, học thêm (tiêu chuẩn người dạy, cơ sở vật chất, số lượng học sinh của mỗi lớp, địa điểm dạy thêm) được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xin mở lớp dạy thêm bậc trung học phổ thông - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-054466-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24