Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-057182-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh & Xã hội
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ ban đầu, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung
Bước 3: Sau khi tiếp nhận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết
Bước 4: Sau khi đã thẩm định, xử lý phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở phê duyệt. Sau khi lãnh đạo Sở đã ký duyệt chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh & Xã hội để trả kết quả cho tổ chức, công dân
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo Mẫu số 1)
Bản sao Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập Trường hoặc trung tâm
Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động
Bản sao điều lệ trường trung cấp nghề, quy chế trung tâm dạy nghề đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động
Giấy tờ chứng minh các điều kiện quy định tại Điều 8 quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (mẫu số 1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường Trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề (công lập và tư thục) - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-057182-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40