Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-125763-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định tại mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Bước 3: Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ
Bước 4: Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định
Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Văn bản gửi Ủy ban nhân dân Tỉnh của đơn vị xin phép Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho phép đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh của đơn vị tại Bình Thuận
Quyết định thành lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Thuận (bản chính)
Bản chính Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Thuận của đơn vị
Quyết định thành lập đơn vị của cơ quan cấp trên có thẩm quyền (bản sao có công chứng)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với đơn vị là công ty nhà nước)
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bản sao có công chứng) hoặc Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Bình Thuận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép trú đóng của các đơn vị ngoài tỉnh - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-125763-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Bộ máy nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21