Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-126471-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Mục 7 thủ tục này
: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã nếu là hộ kinh doanh cá thể, nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch & Đầu tư nếu là doanh nghiệp (nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Hồ sơ được chuyển từ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế (có kèm theo phiếu chuyển hồ sơ)
: Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ cần nộp
: Nhận hồ sơ đã hợp lệ và chuyển cho phòng chuyên môn tổ chức thẩm định.
- Nếu kết quả thẩm định ĐẠT, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
- Nếu kết quả thẩm định là KHÔNG ĐẠT, lưu biên bản thẩm định không đạt và yêu cầu cơ sở khắc phục những mặt chưa đạt và làm đơn đề nghị tái thẩm định
: Tổ chức nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư và nộp phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phòng khám đa khoa là cơ sở khám, chữa bệnh gồm nhiều phòng khám chuyên khoa (ít nhất có 2) do một giám đốc phụ trách chung.
a) Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám đa khoa;
b) Trưởng phòng khám các chuyên khoa phải là bác sĩ đã thực hành 5 năm ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa; người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại mục VIII của Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế;
c) Các phòng khám chuyên khoa trong phòng khám đa khoa phải bảo đảm đủ diện tích, dụng cụ, trang thiết bị y tế và điều kiện như phòng khám chuyên khoa theo quy định của Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế. Ngoài quy định trên, phòng khám đa khoa phải có nơi đón tiếp và có các phòng cấp cứu với diện tích ít nhất là 12m2, phòng lưu bệnh với diện tích ít nhất là 18m2 và có chiều cao không thấp hơn 3,1m (không lưu người bệnh quá 24 giờ), có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu theo chuyên khoa đăng ký;
d) Có giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy; có hợp đồng xử lý rác y tế hoặc có lò đốt rác y tế đạt tiêu chuẩn cho phép, rác sinh hoạt; có giấy phép sử dụng máy X.Quang y tế (nếu có máy X.Quang).
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Đối với người giúp việc chuyên môn gồm:Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp chuyên môn; Sơ yếu lý lịch; Phiếu khám sức khoẻ; 02 ảnh 3x4
Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật, danh sách trích ngang của nhân sự
Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động (nếu có)
Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí 240.000 đồng/Giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám đa khoa - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-126471-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36