Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-133301-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Khoa học công nghệ
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình liên Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hỗ trợ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo mục 7 của biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Công Thương 238 Thủ Khoa Huân - TP Phan Thiết
Bước 3: - Trả kết quả tại Văn phòng Sở Công Thương.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Văn bản đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đầu tư đổi mới công nghệ - thiết bị của doanh nghiệp.(theo mẫu phụ lục 1)
Dự án đầu tư đổi mới công nghệ - thiết bị được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Đầu tư. Nếu thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh theo bằng phát minh, sáng chế; đầu tư kiểm soát công nghệ thì kèm theo bản sao hợp đồng có công chứng
Hồ sơ đánh giá trình độ công nghệ theo mẫu do Sở Công Thương cung cấp (theo mẫu phụ lục 2)
Chứng từ nhận vốn vay của tổ chức tín dụng (nợ gốc) và chứng từ trả lãi vay (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hồ sơ đánh giá trình độ công nghệ
Văn bản đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đầu tư đổi mới công nghệ - thiết bị của doanh nghiệp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định trình độ công nghệ để được hưởng chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của Tỉnh - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-133301-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34