Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-089157-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp công dân Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 90 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người tố cáo gửi đơn tố cáo đến Ủy ban nhân dân huyện ( trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ tến, địa chỉ người tố cáo, nội dung tố cáo) hoặc trình bày trực tiếp nội dung tố cáo tại Bộ phận tiếp công dân Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện. Người tiếp công dân đến tố cáo trực tiếp có trách nhiệm tiếp nhận và ghi lại nội dung tố cáo, họ tên người tố cáo, có chữ ký xác nhận của người tố cáo
Bước 2: Thu lý đơn: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, Công chức tiếp nhận đơn có trách nhiệm vào sổ thụ lý, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết. Nếu đơn không thuộc thẩm quyền thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo lại cho người tố cáo biết nếu họ có yêu cầu
Bước 3: Xác minh việc tố cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo. Trong xác minh tố cáo, Ủy ban nhân dân huyện có quyền:
- Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;
- Yêu cầu người bị tố cáo giải trình hành vi bị tố cáo;
- Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;
- Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định kết luận về nội dung tố cáo, xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thảm quyền xử lý người có hành vi vi phạm
Đơn tố cáo và các tài liệu liên quan (nếu có)
Văn bản giao việc của cấp trên có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tố cáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tố cáo (Cấp huyện) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-089157-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24