Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-089997-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ Hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu giải quyết chế độ tuất cho thân nhân cán bộ lão thành cách mạng nộp hồ sơ theo quy định và xuất trình Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân cho Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội xã kiểm tra
Bước 2: - Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ đúng quy định, cán bộ lao động thương binh và xã hội xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký xác nhận vào đơn xin giải quyết chế độ tuất cho thân nhân cán bộ lão thành cách mạng.
- Chuyển hồ sơ lên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện để giải quyết các bước tiếp theo.
Đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân cán bộ lão thành cách mạng
Giấy chứng tử (bản sao hợp lệ)
Quyết định công nhận lão thành cách mạng
Bản khai của thân nhân chủ yếu
Biên bản họp gia đình thống nhất cử người được hưởng chế độ tuất
Bản sao Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ tuất cho thân nhân cán bộ lão thành cách mạng - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-089997-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
9