Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-097015-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông đã được duyệt, Sở Giáo dục & Đào tạo công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và niêm yết công khai tại Sở Giáo dục & Đào tạo, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng làm và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ- Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách đăng ký tuyển dụng trình Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) (do Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập), Hội đồng tuyển dụng tổ chức xét tuyển theo phương án tuyển dụng đã được công khai.
Hội đồng tuyển dụng lập danh sách giáo viên Trung học phổ thông dự kiến trúng tuyển trình Sở Nội vụ phê duyệt theo chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông.
Bước 3: Trên cơ sở Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo niêm yết công khai danh sách giáo viên trúng tuyển và ra quyết định tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông.
Giáo viên Trung học phổ thông trúng tuyển nhận quyết định tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo về nhận công tác tại cơ sở giáo dục đã trúng tuyển.
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã (nơi cư chú) hoặc thủ trưởng Cơ quan, Xí nghiệp nơi cha (mẹ) cá nhân người đăng ký tuyển dụng hiện đang công tác
Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng)
Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền (còn hiệu lực)
Giấy khai sinh (bản sao)
Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trường chuyên nghiệp theo ngạch dự tuyển (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp) và Bảng kết quả học tập
Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (Bổ túc Trung học phổ thông)
Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú
Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-097015-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24