Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-040298-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hôi, Công an tỉnh (PC 13, PC 23)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công Thương phải tiến hành thẩm định hồ sơ; Nếu không đủ điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh phải cấp giấy phép sử dụng VLNCN; Nếu không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính có nhiệm vụ:
+ Viết phiếu nhận hồ sơ để giao cho khách theo mẫu quy định
+ Nếu hồ sơ không đảm bảo thành phần theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh các giấy tờ trong thành phần hồ sơ
- Giao hồ sơ sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở đến phòng chuyên môn liên quan ngay trong buổi nhận hồ sơ
Bước 2: Việc xem xét giải quyết hồ sơ của các phòng chuyên môn:
- Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết khi nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến đảm bảo yêu cầu
Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết hồ sơ:
- Sau khi có kết quả giải quyết được Lãnh đạo Sở ký duyệt, Bộ phận TN&TKQ đóng dấu và trả hồ sơ đã giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn; thu phí, lệ phí theo quy định và vào sổ theo dõi
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính, cụ thể như sau:
Sáng: từ 7h30- 11h00 (riêng sáng thứ hai từ 8 giờ 30 phút)
Chiều: từ 14h00- 16h30 (riêng chiều thứ 6 đến 15giờ 30 phút)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hồ sơ phải gửi tới Sở Công thương tỉnh Đăk Nông trước 30 ngày kể từ ngày giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp đang sử dụng hết hạn
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp
Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp đang sử dụng
Bản sao hợp lệ các hồ sơ có thay đổi về nội dung so với hồ sơ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông cho phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,Phụ lục 1
Tải về
Mẫu danh sách những người làm việc liên quan đến Vật liệu nổ công nghiệp, phụ lục 6
Tải về
Mẫu kế hoạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, phụ lục 5
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 1,5 triệu đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-040298-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
70