Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-074287-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị thực hiện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện
Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra, hồ sơ
Bước 3: Phòng chức năng thẩm định hồ sơ
Bước 4: Tham mưu dự thảo Quyết định cử đi học trình giám đốc Sở Nội vụ hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành theo thẩm quyền
- Đơn xin đi học.
- Quyết định cử đi dự tuyển của cấp có thẩm quyền.
- Quyết định tuyển dụng chính thức đủ 24 tháng của cơ quan thẩm quyền.
- Công văn cử đi học của thủ trưởng đơn vị.
- Biên bản họp cơ quan xét cử đi học.
- Giấy báo nhập học.
- Giấy khen cấp cơ sở hoặc bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn trong vòng 24 tháng (có công chứng).
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng).
-Giấy khám sức khoẻ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cử cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-074287-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23