Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-149808-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trung tâm trợ giúp pháp lý
Thời hạn giải quyết: Khi phát hiện có căn cứ để từ chối hoặc không tiếp tục thực trợ giúp pháp lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thực hiện trợ giúp pháp lý nghiên cứu hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý, phát hiện có căn cứ để từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý thì soạn văn bản thông báo cho người được trợ giúp pháp lý biết về từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý
- Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (có mẫu kèm theo);
- Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp có đối chiếu bản chính);
- Giấy tờ liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp từ bản chính).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 02-TP-TGPL: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-149808-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22