Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-156918-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo Tàng - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đến Cục Di sản văn hóa để xin ý kiến thẩm định.
- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (kèm theo ý kiến thẩm định bằng văn bản của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa), Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải xét cấp chứng chỉ. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có trình độ chuyên môn và am hiểu về di vật cổ vật, bảo vật quốc gia;
- Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến di sản văn hóa theo quyết định của tòa án, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị quản chế hình sự hoặc quản chế hành chính;
- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành bảo tồn bảo tàng không được phép mở cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
+ Đơn xin cấp chứng chỉ;
+ Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn có liên quan;
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-156918-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Di sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
68