Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DLA-053954-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Đắk Lắk
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đắk Lắk
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng thời gian tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) của Sở Xây dựng Đắk Lắk (15 Hùng Vương, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ đảm bảo theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu biên nhận và ghi hẹn (trong đó phải có thời hạn giải quyết theo quy định), có chữ ký của bên nộp và bên nhận hồ sơ. Phiếu nhận hồ sơ làm thành hai bản, một bản giao cho cơ quan nộp hồ sơ và một bản lưu trữ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng phiếu hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại cho đúng, kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 8g00 đến 10giờ30 và Chiều từ 14 giờ đến 16giờ 00 giờ. Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 hàng tuần (ngày thứ bảy , chủ nhật và ngày lễ nghỉ)
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) của Sở Xây dựng Đắk Lắk (15 Hùng Vương, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khi hồ sơ quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.
Công chức lập giấy báo chi phí thẩm định cho người đến nhận kết quả. Nộp chi phí thẩm định trực tiếp tại phòng Kế toán - Sở Xây dựng (15 Hùng Vương, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hoặc chuyển khoản vào tài khoản.
Thời gian trả kết: Sáng từ 8giờ00 đến 10giờ30 và Chiều từ 14 giờ đến 16giờ 00 giờ.Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 hàng tuần (ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh Quy hoạch xây dựng, nêu chi tiết nội dung điều chỉnh, 02 bản chính (Mẫu QH-01)
Tờ trình của chủ đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng, nêu chi tiết nội dung điều chỉnh, 02 bản chính (Mẫu QH-01)
Kết quả tổ chức lấy ý kiến đóng góp ở địa phương bằng Văn bản, biên bản, thông báo kết luận cuộc họp), 02 bản sao
Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng (Văn bản đang có giá trị hiện hành), 02 bàn sao
Bản vẽ thể hiện nội dung điều chỉnh + thuyết minh + Đĩa CD-Rom lưu trữ các tài liệu trên. Tùy theo mức độ, khối lượng điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định quy hoạch Tuỳ theo quy mô diện tích quy hoạch được lập
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng - Đắk Lắk
Số hồ sơ:
T-DLA-053954-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Lắk
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
14