Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-021252-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Người có công - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp hồ sơ trực tiếp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp thẻ BHYT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến Hội Cựu chiến binh cấp xã thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã lấy mẫu bản khai cá nhân (Mẫu 1a) điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nộp lại hồ sơ cho Hội Cựu chiến binh cấp xã nơi thường trú. Hội Cựu chiến binh xác nhận và lập danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp xã ký công văn đề nghị gửi hồ sơ đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp thẩm định, lập danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt ký công văn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bước 2: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30' đến 11h30'
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cựu chiến binh nếu không phải thuộc diện đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc (đang công tác, hưu trí, MSLĐ…), diện người có công thì được cấp thẻ BHYT
Đối với cựu chiến binh gồm: Cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, du kích tập trung (ở Miền Bắc từ vĩ tuyến 17 trở ra, thời gian từ ngày 27/01/1973 trở về trước, ở Miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào, thời gian từ ngày 30/4/1975 trở về trước)
Bản khai cá nhân (Mẫu 1a): 01 bản chính
Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc …: 01 bản photo chứng thực
Danh sách, công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh Việt Nam - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-021252-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
57