Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-139812-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương,Ủy ban nhân dân cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn giải quyết: Không quá 81 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với hồ sơ thăm dò vật liệu san lấp theo quy mô nhỏ, thời hạn giải quyết không quá 29 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thăm dò khoáng sản.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản)
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
+ Chiều : Từ 13h30’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 03): Bản chính.
Bản đồ khu vực xin thăm dò theo hệ tọa độ VN2000 với tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 (Mẫu số 17); bản đồ trích lục thửa đất tỷ lệ không nhỏ hơn 1/2.000 đối với VLSL quy mô nhỏ: Bản chính.
Đề án thăm dò khoáng sản (mẫu số 01): Bản chính.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam; trừ hồ sơ VLSL quy mô nhỏ): Bản chính hoặc bản sao.
Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng số vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản (trừ hồ sơ VLSL quy mô nhỏ): Bản chính hoặc bản sao.
Văn bản xác nhận trúng đấu giá đối với trường hợp trúng đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (trừ hồ sơ vật liệu san lấp quy mô nhỏ): Bản chính hoặc bản sao.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đồ khu vực xin thăm dò theo hệ tọa độ VN2000 với tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000
Tải về
Đề án thăm dò khoáng sản
Tải về
Đơn đề nghị thăm dò khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép; diện tích thăm dò lớn hơn 100 ha mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-139812-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22