Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-271098-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường - Đối với trường hợp đề nghị chỉnh lý trên trang 3, 4 của Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký Đất đai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): - Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: Không Đối với trường hợp đề nghị chỉnh lý trên trang 3, 4 của Giấy chứng nhận: Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký Đất đai Đối với trường hợp đề nghị chỉnh lý trên trang 3, 4 của Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký Đất đai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): - Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: Cục thuế Đối với trường hợp đề nghị chỉnh lý trên trang 3, 4 của Giấy chứng nhận: Cục thuế
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể 30 ngày thông báo và niêm yết công khai, đăng tin
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
+ Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đảm bảo các điều kiện được nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho theo quy định
Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền, hồ sơ gồm:
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
+ Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định;
+ Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính).
+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ sơ gồm có:
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
+ Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;
+ Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.
+ Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính).
+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số: 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất - Diện tích dưới 01 ha: 1.000.000 đồng/hồ sơ; - Diện tích từ 01 ha đến dưới 10 ha: 2.000.000 đồng/hồ sơ; - Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ; - Diện tích từ 50 ha trở lên: 5.000.000 đồng/hồ sơ.
Phí, lệ phí - Đối với trường hợp chỉnh lý giấy chứng nhận: 50.000 đồng/giấy; - Đối với cấp mới giấy chứng nhận: + Trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/giấy. + Trường hợp có tài sản gắn liền với đất: 500.000 đồng/giấy.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (Khoản 2, Điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-271098-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [4]

0
28