Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-278126-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7, 10, 15, 25 ngày làm việc tùy loại hoạt động tương ứng kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
- Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp:
+ Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;
+ Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
+ Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.
Thời hạn giải quyết là: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m:
Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Các hoạt động:
+ Khai thác du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ;
+ Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện;
+ Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản;
+ Chôn chất thải, phế thải;
+ Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác
Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Các hoạt động:
+ Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có;
+ Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng
Thời hạn giải quyết là 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.
Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian nhận và trả hồ sơ:
Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.
Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 1, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Tùy từng hoạt động cụ thể mà tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép, phải có văn bản sau, cụ thể:
Đối với các hoạt động dưới đây phải có hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan, bao gồm:
Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có.
Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng.
Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện.
Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản.
Chôn phế thải, chất thải.
Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.
Đối với các hoạt động dưới đây phải có dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan, bao gồm:
Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh.
Hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ.
Đối với các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới phải có bản sao sổ đăng kiểm và mang theo bản chính để đối chiếu. Trừ các trường hợp dưới đây:
Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.
Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.
Đối với các hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác phải có Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan.
Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép.
Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi.
Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp (trừ các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới).
Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22