Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS88
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Phòng số 2) tại Sở Giao thông Vận tải, số 18 đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn (Mẫu số 1a) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung
Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế
Bước 4: Nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa, trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng: Từ 07h đến 11h30;
- Chiều: Từ 13h đến 16h00
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi
Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền
Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa (Mẫu số 1a)
Sơ đồ mặt bằng cầu cảng và vùng nước trước cầu cảng đã được đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác định cầu cảng không nằm trong hành lang bảo vệ luồng và vùng nước trước cầu cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa (Mẫu số 1a)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ý kiến chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS88
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24