Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-005877-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến nhận mẫu đơn Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có Giấy chứng nhận đối với tổ chức (theo mẫu) tại Tổ một cửa và được hướng dẫn cụ thể
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu Quy định)
Hợp đồng (văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi nhà ở theo quy định tại Điều 93 của Luật Nhà ở kèm theo bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng
Trường hợp chuyển nhượng một phần nhà ở trong giấy chứng nhận đã được cấp thì phải có bản vẽ sơ đồ nhà ở theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 46 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có Giấy chứng nhận đối với tổ chức
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có Giấy chứng nhận đối với tổ chức Không quá 500.000 đồng/1 giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có Giấy chứng nhận đối với tổ chức - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-005877-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21