Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006744-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an Quận, Trung tâm y tế Quận, Phòng Tài nguyên - Môi trường Quận, Ủy ban nhân dân 10 phường
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế
Thời hạn giải quyết: 10 ngày (Theo quy định 15 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 này
Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục.Trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân SX-KD bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu
Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép sản xuất rượu thủ công (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (có chứng thực)
Giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) đã được Ủy ban nhân dân Quận cấp trước đây
Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (có chứng thực)
Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức,cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên (có chứng thực)
Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí 50.000 đồng/giấy phép

0
28