Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006459-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế quận (nếu có); Đội kiểm tra quy tắc quận (nếu có)
Cách thức thực hiện: Công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian xác nhận)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Phòng tài nguyên và Môi trường quận tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Cán bộ chuyên môn Phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận ký và chuyển giao cho công dân, tổ chức
01 (một) Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường
05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án
01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật/phương án sản xuất-kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường 1.400.000đ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [11]
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu - Đà Nẵng
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do thay đổi nội dung - Đà Nẵng
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do thay đổi nội dung - Đà Nẵng
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) - Đà Nẵng
Cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với các dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm - Đà Nẵng
Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Đà Nẵng
Cấp giấy phép sử dụng một phần hành lang bảo vệ luồng - Đà Nẵng
Cấp đổi giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn - Đà Nẵng
TTHC đang xem
Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006459-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23