Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-115618-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tổ một cửa Liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc. Trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư 25 ngày làm việc, Uỷ ban nhân dân thành phố 5 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cho chuyên viên thụ lý, chuyên viên thụ lý kiểm tra hồ sơ đầy đủ chưa, nếu chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.
Bước 2: Chuyên viên thụ lý kiểm tra nội dung hồ sơ, sau đó làm văn bản lấy ý các sở ban ngành liên quan trình Lãnh đạo phòng, lãnh đạo sở xem xét gởi.
Bước 3: Chuyên viên thụ lý tổng hợp ý kiến của các sở ban ngành liên quan trình Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo sở xem xét Hồ sơ:
Nếu hồ sơ không hợp lệ thì làm văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, bổ sung.
Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển qua bước 4
Bước 4: Hồ sơ sau khi đã hoàn chỉnh trình UBND thành phố xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho tổ chức, cá nhân.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Văn bản đề nghị cấp GCN đầu tư (theo mẫu);
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:
- Bản sao quyết định thành lập hoặc GCN ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
Giải trình kinh tế kỹ thuật gồm các nội dung chủ yếu sau:
- Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư;
- Vốn đầu tư;
- Tiến độ thực hiện vốn đầu tư;
- Nhu cầu sử dụng đất;
- Giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (kèm theo phu lục hướng dẫn cách ghi)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký và thẩm tra dự án đầu tư - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-115618-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24