Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-006266-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đo đạc Quy hoạch - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qủa của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
Bước 3: Cán bộ, công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qủa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận cho tổ chức.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn cho tổ chức bổ sung, hoàn thiện (viết phiếu hướng dẫn nếu có).
Bước 4: Nhận kết quả được giải quyết tại Bộ phận và trả kết quả theo ngày hẹn (Phiếu biên nhận) và Tổ chức thực hiện đóng phí, lệ phí theo quy định.
Thời gian tiếp nhận, trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 - 11h , buổi chiều từ 13h30 - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế;
- Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép;
- Có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép và có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 3 (ba) năm;
- Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.
Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và có đủ các điều kiện quy định tại các điểm 2, 3 và 4 của Yêu cầu hoặc điều kiện 1
Người đại diện cho tổ chức khi đến nộp hồ sơ; nhận kết quả; thực hiện đóng phí, lệ phí theo quy định tại Bộ phận và trả kết quả của Sở phải xuất trình Giấy giới thiệu. Trường hợp nhận thay phải có Giấy uỷ quyền của tổ chức.
Tổ chức nước ngoài không thuộc doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có hợp đồng đo đạc và bản đồ với tổ chức trong nước hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài và có đủ các điều kiện quy định tại các điểm 2, 3 và 4 của Yêu cầu hoặc điều kiện 1
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Bản chính)
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép đầu tư (Bản sao có chứng nhận của Công chứng Nhà nước). Bản sao Hợp đồng đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức nước ngoài không thuộc đối tượng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức (Bản sao có chứng nhận của Công chứng Nhà nước)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 03)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-006266-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34