Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-109277-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng giám đốc Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tại Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày khách hàng chuyển tiền trong hợp đồng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tài khoản tiền gửi/ Hợp đồng tiền gửi/ Hợp đồng vay vốn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhu cầu gửi tiền tại Sở giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển thực hiện mở tài khoản tại Sở giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển (Phòng Tài chính kế toán)
Bước 2: Sau khi nhận được sự đồng ý của Tổng giám đốc ngân hàng phát triển về việc huy động vốn từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cán bộ Phòng Tài chính kế toán của Sở giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của bộ hồ sơ mở tài khoản và tiến hành nhận tiền gửi của khách hàng
Bước 3: Khách hàng lựa chọn 1 trong 3 hình thức gửi tiền sau (gọi tắt là Hợp đồng huy động vốn):
- Tài khoản tiền gửi.
- Ký kết Hợp đồng tiền gửi.
- Ký kết Hợp đồng vay vốn.
Bước 4: Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển ký kết Hợp đồng huy động vốn với khách hàng, Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển nhận được tiền của khách hàng.
* Nếu số tiền gửi của khách hàng được chuyển nhiều lần, Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển ký Phụ lục Hợp đồng huy động vốn hoặc lập Khế ước nhận nợ.
- Giấy đề nghị mở tài khoản- bản chính theo Mẫu của NHPT;
- Quyết định thành lập, Quyết định về phê duyệt điều lệ, tổ chức hoạt động do người có thẩm quyền ban hành;
- Giấy đăng ký kinh doanh;
- Giấy đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu (nếu có);
- Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản, Kế toán trưởng và những người được ủy quyền (nếu có) kèm theo bản sao Chứng minh thư nhân dân của các cá nhân;
- Giấy ủy quyền về thẩm quyền ký kết hợp đồng (nếu có).
Các tài liệu, giấy tờ nêu tại điểm 2 đến điểm 6: (bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực đúng quy định của pháp luật).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy mở tài khoản. (mẫu đơn, mẫu tờ khai 1)
Văn bản công bố thủ tục
Không có

0
20