Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-192464-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm (đối với cá nhân, tổ chức trên đại bàn Hạt quan lý); Chi cục Kiểm lâm (trên địa bàn thành phố Pleiku, hoặc địa phương không có Hạt Kiểm lâm quản lý)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Hạt Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã; Chi cục Kiểm lâm để được hướng dẫn.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã; Chi cục Kiểm lâm.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, Chi cục Kiểm lâm (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng dấu búa Kiểm lâm;
Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập;
Tài liệu chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp đề nghị đóng búa Kiểm lâm.
Số bộ hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (Hạt Kiểm lâm; Chi cục kiểm lâm lưu 01 bộ)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đóng dấu búa kiểm lâm - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-192464-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30