Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-275323-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Giải quyết hồ sơ trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc sửa chữa sai sót ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai vào Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót trong đăng ký thế chấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên thế chấp là hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì hồ sơ đăng ký nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 2: Việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa được thực hiện như sau:
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Đơn yêu cầu đăng ký và Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ; cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
- Ghi thông tin tiếp nhận hồ sơ vào Sổ nhận hồ sơ của Bộ phận một cửa.
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ghi thông tin tiếp nhận hồ sơ vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Bước 4: - Sau khi kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp, sao y bản gốc Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp để lưu hồ sơ; ghi thông tin sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp vào Sổ đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển bản gốc Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp đã xác nhận cho Bộ phận một cửa để trao cho người yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp.
- Trường hợp có một trong các căn cứ từ chối thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai từ chối sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp bằng văn bản và chuyển hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp, văn bản từ chối sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp cho Bộ phận một cửa để trả lại hồ sơ và hướng dẫn người yêu cầu thực hiện đúng quy định. Các căn cứ từ chối gồm:
1. Không thuộc thẩm quyền đăng ký;
2. Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;
3. Yêu cầu đăng ký sửa chữa sai sót trong trường hợp đã xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;
4. Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký;
5. Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.
Bước 5: Người yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày làm việc (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Nhà ở hình thành trong tương lai được quy định trong thủ tục này là nhà ở trong dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
- Không áp dụng đối với:
+ Việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của hộ gia đình, cá nhân được xây dựng trên khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình để vay vốn tại các tổ chức tín dụng;
+ Việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai để vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp theo mẫu (01 bản chính);
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận, trong đó nội dung xác nhận có sai sót (01 bản chính);
Văn bản ủy quyền, trong trường hợp người yêu cầu sửa chữa sai sót là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.

0
23