Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-090841-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp xã nộp hồ sơ tại Phòng Lao động –Thương binh và xã hội
Bước 2: Cán bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu với quy định, soạn thảo quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt
Bước 3: Giao quyết định trợ cấp cho cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp xã tại Phòng Lao động –Thương binh và xã hội
Đơn đề nghị xin hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng có xác nhận của Trưởng thôn, xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Sơ yếu lí lịch của đối tượng hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu
Biên bản xét duyệt của Hội đồng xét duyệt cấp xã
Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo danh sách
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản xét duyệt của Hội đồng xét duyệt cấp xã
Đơn đề nghị xin hưởng trợ cấp xã hội
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-090841-TT
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19