Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-154709-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã nơi có khoáng sản
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định, gửi hồ sơ về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định
Bước 3: Nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thông qua hệ thống bưu điện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân xin cấp phép phải hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế)
Văn bản thẩm định và đề xuất của Sở Tài nguyên & Môi trường
Hồ sơ gửi kèm theo gồm:
- Đơn xin gia hạn khai thác.
- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn.
- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn, trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-154709-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24