Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-140992-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc: Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện 60 ngày làm việc. Tại Sở Tài nguyên và môi trường: 53 ngày làm việc; Tại Ủy ban nhân dân thành phố: 07ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung tài liệu hoặc lấy ý kiến của các Sở, ngành: 10 ngày làm việc. Sau khi khách hàng bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu: 60 ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường: 53 ngày làm việc; Ủy ban nhân dân Thành phố: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân
+ Hoàn thiện hồ sơ và tờ khai theo mẫu;
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của sở tài nguyên và môi trường;
+ Nhận phiếu hẹn.
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Tiếp nhận hồ sơ và tờ khai theo mẫu của tổ chức;
+ Giao giấy hẹn.
Giấy giới thiệu
Đơn xin cấp giấy phép khai thác (Mẫu KS10), kèm theo bản đồ khu vực khai thác khoáng sản
Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định (Bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật)
Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Bản sao có chứng thực theo quy định củ pháp luậtt)
Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước mà không phải là tổ chức đã được cấp giấy phép khai thác (Bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật) hoặc giấy phép đầu tư đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài (Bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khai thác
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
4.000.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép khai thác khoáng sản - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-140992-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20