Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-148540-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 1Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Trồng trọt - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tổ chức, cá nhân: Nộp hồ sơ để nghị của đơn vị công bố hợp quy, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn
Cơ quan hành chính nhà nước: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp nhận, kiểm tra sự phù hợp, trình phê duyệt và trả kết quả khi tới hẹn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
Bản công bố Bản công bố hợp quy của đơn vị có sản phẩm công bố hợp quy hợp quy của đơn vị có sản phẩm công bố hợp quy
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Bản công bố hợp quy phân bón (theo Phụ lục số 2, Quyết định 100/2008/QĐ-BNN)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-148540-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18