Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1004
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ phận được uỷ quyền
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện giao thông, Phòng Tổ chức Cán bộ , Thanh tra Sở Giao Thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội.
- Thụ lý hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội : số 2 Phùng Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội.
- Kiểm tra thực tế : tại địa điểm đào tạo được nêu trong báo cáo của cơ sở đào tạo.
Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào tạo lái xe có thời hạn và quy định hạng được đào tạo (theo mẫu).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC:
- Cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.
Bước 2: Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế, trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sở Giao thông vận tải Hà Nội chủ trì kiểm tra thực tế có kết luận: "Cơ sở đào tạo lái xe đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe theo quy định".
Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu);
Bản sao giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ( chỉ bổ sung những nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất);
Bản sao giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A3,A4 ( chỉ bổ sung những nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe
Tải về
Biên bản kiểm tra xét cấp giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
43