Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1434
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu cấp bản sao trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp Hà Nội
Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu cấp bản sao mà không có điều kiện trực tiếp đến Sở Tư pháp để đăng ký, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.
Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.
Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì giấy ủy quyền được thay thế bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ.
Cách 3: Người yêu cầu cấp bản sao có thể gửi yêu cầu hệ thống bưu chính .
Chú ý: Trường hợp này những giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật
Nơi tiếp nhận: Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại : 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao các giấy tờ hộ tịch (Số lượng theo yêu cầu); Trường hợp từ chối thực hiện thì Sở Tư pháp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối; Trường hợp đề nghị cấp bản sao Giấy khai sinh nhưng sổ đăng ký khai sinh hiện không còn lưu trữ tại Sở Tư pháp thì hướng dẫn công dân làm thủ tục đăng ký lại khai sinh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có thể điền/viết thông tin vào Phiếu cung cấp thông tin đề nghị cấp bản sao (tham khảo theo mẫu Phiếu tại Sở Tư pháp), chuẩn bị giấy tờ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp Hà Nội.
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ thì có trách nhiệm hướng dẫn cho công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới phòng Hành chính tư pháp để giải quyết theo quy trình giao - nhận hồ sơ.
Bước 4: Phòng Hành chính tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành giải quyết theo quy định pháp luật. Chuyển kết quả sau khi giải quyết tới bộ phận một cửa.
Trường hợp trong quá trình giải quyết có phát sinh về hồ sơ hoặc cần phải xác minh làm rõ, phòng Hành chính tư pháp thông tin kịp thời tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả (nếu bị chậm hơn so với quy định) cho công dân.
Bước 5: Bộ phận một cửa vào sổ và trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sở Tư pháp Hà Nội có trách nhiệm cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch hiện đang lưu giữ tại Sổ đăng ký hộ tịch từ năm 1911 - đến ngày 31/7/1956 trên địa bàn 36 phố cổ Hà Nội
Bản photo giấy tờ cần cấp bản sao (nếu có) dùng thay Phiếu cung cấp thông tin hoặc đơn yêu cầu
Hoặc: Phiếu cung cấp thông tin đề nghị cấp bản sao ghi nội dung, thông tin và số lượng bản sao yêu cầu.
Bản chính Giấy ủy quyền (được công chứng hoặc chứng thực theo quy định) - nếu ủy quyền cho người khác
Hoặc Giấy tờ chứng minh mối quan hệ nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, chồng, con của người được ủy quyền (ví dụ như: Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận kết hôn....)
Công dân nộp bản photo kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực
Bản photo CMND của người yêu cầu hoặc người được ủy quyền - Giấy tờ phải xuất trình:
1. Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu (hoặc người được ủy quyền)
2. Sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú của người có yêu cầu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu cung cấp thông tin đề nghị cấp bản sao
Tải về
Tờ khai trích lục giấy chứng nhận kết hôn
Tải về
Tờ khai trích lục khai tử
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 3.000 đồng/01 bản sao
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22