Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1512
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hành nghề luật sư điền thông tin vào Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.
Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.
Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.
Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản, kèm bản sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư Hà Nội và Đoàn luật sư địa phương nơi chi nhánh có trụ sở trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
Trưởng Văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật có thể đồng thời là Trưởng chi nhánh của văn phòng luật, công ty luật; Trưởng văn phòng, giám đốc công ty luật chỉ được làm Trưởng chi nhánh của một chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật đó.
Văn phòng luật sư, công ty luật có thể cử luật sư là thành viên hoặc luật sư làm việc theo hợp đồng làm Trưởng chi nhánh (trừ luật sư nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam).
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (mẫu TP-LS-04).
Quyết định thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.
Quyết định bổ nhiệm Trưởng chi nhánh của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư.
Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh.
Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh; danh sách luật sư làm việc tại chi nhánh.
Giấy tờ chứng minh trụ sở. Đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng/01 lần đăng ký
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1512
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
42