Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS523
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trước 03 (ba) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, cơ sở buôn bán nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội - Tổ 44 - phường Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Thời hạn giải quyết: a/ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ. Nếu không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.b/Thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận:* Đối với các trường hợp: + Giấy chứng nhận gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc;+ Giấy chứng nhận gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng;+ Khi phát hiện có sai sót trên giấy chứng nhận do lỗi của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.- Thời hạn cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xem xét, đối chiếu hồ sơ gốc tại cơ quan cấp giấy chứng nhận là 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.* Đối với các trường hợp: + Khi cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận có thay đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan đến cơ sở trong giấy chứng nhận.+ Khi giấy chứng nhận hết hiệu lực;+ Khi bị thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại điều 13 của Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm .- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thành lập đoàn kiểm tra từ 2-5 người để tiến hành thẩm định, đánh giá các cơ sở xin cấp giấy chứng nhận.- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho cơ sở kế hoạch kiểm tra trước thời điểm tiến hành thẩm định đánh giá ít nhất là 05 (năm) ngày làm việc. Kế hoạch kiểm tra nêu rõ nội dung, thời gian, thành phần đoàn và yêu cầu kiểm tra. - Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc ngày có kết quả thử nghiệm mẫu của đoàn kiểm tra, cơ sở đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.- Trường hợp chưa đủ điều kiện đã được nêu rõ trong biên bản kiểm tra. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá các báo cáo khắc phục (nếu cần thiết sẽ cử đại diện kiểm tra lại). Nếu đạt yêu cầu, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc có kết quả kiểm tra lại, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.- Trong trường hợp cơ sở có kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt loại A, thời hạn xem xét và cấp giấy chứng nhận là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận không thành lập đoàn kiểm tra.c/ Trường hợp không cấp giấy lại chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Cá nhân: Nộp hồ sơ theo mẫu, nhận phiếu hẹn, lấy kết quả khi đến hẹn
Cơ quan hành chính nhà nước: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và trả kết quả khi đến hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong thời gian giấy chứng nhận còn hiện lực, cơ sở xin cấp giấy chứng nhận phải báo cáo kịp thời bằng văn bản cho Chi cục BVTV Hà Nội mọi thông tin thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận
Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn theo mẫu (nếu thay đổi sơ với đăng ký lần đầu)
Bản sao chụp Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả hoặc bản sao chụp giấy chứng nhận đã tham gia huấn luyện IPM trên rau, quả của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (Chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất) (Đối với những người mới bổ sung)
Bản đồ giải thửa hoặc sơ đồ khu vực sản xuất rau, quả an toàn (Chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất) (Nếu mở rộng diện tích sản xuất so với lần đầu xin cấp)
Bản sao chụp Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến rau, quả của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (Chỉ áp dụng đối với cơ sở sơ chế và chế biến) (Đối với những người mới bổ sung)
Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (Chỉ áp dụng đối với cơ sở sơ chế và chế biến trong các trường hợp: Khi cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận có thây đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan đến cơ sở trong giấy chứng nhận; Khi giấy chứng nhận hết hiệu lực; Khi bị thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại điều 13 của Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm)
Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận khi cơ sở vi phạm nghiêm trọng hoặc không khắc phục vi phạm sau khi thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc tái phạm 2 lần kiểm tra liên tiếp thì xem xét thu hồi giấy chứng nhận)
Giấy chứng nhận đã được cấp (đối với các trường hợp giấy chứng nhận gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng; khi phát hiện có sai sót trên giấy chứng nhận do lỗi của cơ sở đề nghị cấp giây chứng nhận hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận)
Biên bản kiểm tra, đánh giá định kỳ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, chế biến chè của cơ quan chức năng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có)
Hợp đồng thu mua rau, quả an toàn phục vụ sơ chế, chế biến (Chỉ áp dụng đối với cơ sở sơ chế và chế biến không có hoạt động sản xuất)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS523
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21