Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-060734-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): KhônG
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, viết giấy biên nhận nếu hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định Chứng nhận đầu tư
Bước 3: Đến ngày hẹn, nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Bản chính)
Danh sách các cổ đông sáng lập. (Theo mẫu Phụ lục II-2) (bản chính)
Điều lệ công ty cổ phần. (doanh nghiệp tự soạn theo quy định tại điều 22 Luật doanh nghiệp năm 2005) (bản chính)
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định) (bản sao)
Bản sao hợp lệ (chứng thực) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề)
Hồ sơ nhân thân đối với thành viên là cá nhân:
- Công dân Việt Nam: bản sao (Công chứng, chứng thực) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
- Người nước ngoài: Bản dịch (Công chứng, chứng thực) Hộ chiếu còn hiệu lực.
- Đối với cổ đông là tổ chức phải có:
+ Đối với thành viên là tổ chức trong nước: Bản sao (Công chứng, chứng thực) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao (Công chứng, chứng thực) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như ở hướng dẫn trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền.
+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ và phải được dịch sang tiếng Việt, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như ở hướng dẫn trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức phải có:
+ Đối với thành viên là tổ chức trong nước: Bản sao (Công chứng, chứng thực) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao (Công chứng, chứng thực) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như ở hướng dẫn trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền.
+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ và phải được dịch sang tiếng Việt, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như ở hướng dẫn trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền.
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường (Bản chính)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/ Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) - Phụ lục I-3
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập - Mẫu Phụ lục II-2
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập Công ty cổ phần - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-060734-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31