Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-138204-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh thẩm định
Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn
Danh sách cá nhân, tổ chức được tập huấn đến cho cơ quan chuyên môn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm 15 000đồng/1lần cấp/1chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-138204-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36