Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-247323-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, in giấy biên nhận nếu hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 2: Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra, xử lý hồ sơ
Bước 3: Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
(Lưu ý : Trường hợp người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, khi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật)
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục II-18)
Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên; Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; Biên bản họp và Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc doanh nghiệp giải thể doanh nghiệp (bản chính)
Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ đóng tiền Bảo hiểm xã hội (bản chính)
Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động (bản chính)
Giấy xác nhận của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế)
Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, hủy con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an)
Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN
Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Cơ quan ĐKKD đã cấp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải thể doanh nghiệp - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-247323-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24