Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-117491-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 19 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức nộp hồ sơ đến nhận hồ sơ làm lại cho kịp thời (trong thời gian 07 ngày).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7g00 đến 10g30, chiều từ 13g00 đến 16g30 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Tổ chức nhận Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
01 (một) Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu theo Phụ lục 1A)
01 (một) bản sao không cần công chứng (nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận) Quyết định thành lập cơ sở (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
01 (một) bản sao không cần công chứng (nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận) Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy cơ (Phụ lục 1A)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-117491-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
16