Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS839
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đăng ký trên máy tính, thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Có tên trong cơ sở dữ liệu của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được cấp chứng thư số tham gia nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đăng ký thông tin;
Bước 2: Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu;
Bước 3: Nhận chứng thư số;
Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số.
Đối với Bên mời thầu:
+ Đơn đăng ký Bên mời thầu
+ Bản sao công chứng quyết định thành lập của tổ chức đăng ký
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký
Đối với Nhà thầu
+ Đơn đăng ký Bên mời thầu
+ Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Đối với Bên mời thầu: miễn phí - Đối với nhà thầu: 500.000 Việt Nam đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
29