Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-061811-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chưa quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.
( Địa chỉ: 266 Phan Đình Phùng - TP Kon Tum).
Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng từ 7h30’-10h30’
+ Buổi chiều từ 13h30’-16h30’
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ nội dung của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy (phiếu) hẹn.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Tổ chức nộp phí, lệ phí tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum và đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng từ 7h30’-10h30’
+ Buổi chiều từ 13h30’-16h30’.
Quyết định giao đất (có thu tiền sử dụng đất), quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh (do Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển tới)
Tờ khai tiền thuê đất (theo mẫu)
Tờ khai tiền sử dụng đất (giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép) (theo mẫu)
Tờ khai lệ phí trước bạ (giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất) (theo mẫu)
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất) (theo mẫu)
Đơn đề nghị miễn giảm tiền thuê đất (theo mẫu)
Dự án đầu tư
Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Biên lai chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị miễn giảm tiền thuê đất
Tờ khai lệ phí trước bạ (giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển quyền sư dụng đất)
Tờ khai thuế thu nhập hoạt động chuyển nhượng bất động sản (đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất)
Tờ khai tiền sử dụng đất (giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép)
Tờ khai tiền thuê đất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Luân chuyển hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ tài chính (gồm hồ sơ thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất) đối với tổ chức - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-061811-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Bất động sản
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25