Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-003971-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Nhận và trả kết quả từ 3 đến 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà tạm tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ địa chính - xây dựng hướng dẫn công dân, nếu đủ hồ sơ thì cán bộ địa chính- xây dựng nhận hồ sơ để giải quyết và viết giấy hẹn, thẩm tra theo các nội dung trong Phương án xây dựng
Bước 3: Nếu trong khi thẩm tra không có vướng mắc thì cán bộ địa chính – xây dựng vào sổ theo dõi xác nhận, trình Chủ tịch ký, chuyển cán bộ văn phòng đóng dấu
Bước 4: Trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân tại bộ phận “một cửa”
Đơn xin cấp phép xây dựng tạm (mẫu)
Phương án xây dựng nhà tạm theo đúng quy định
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép xây dựng nhà tạm (Phụ lụ số 4 - Mẫu 2)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng nhà tạm - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-003971-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
24