Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-007386-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân, bản thân anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động hoặc tổ chức, cơ quan, đơn vị có cá nhân được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động làm đơn đề nghị gửi Phòng Lao động, thương binh và xã hội
Bước 2: Phòng Lao động, thương binh và xã hội xem xét, thẩm đình trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định
Bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng hoặc bản sao bằng anh hùng
Quyết định trợ cấp hàng tháng (mẫu số 4a AH) hoặc trợ cấp một lần (mẫu số 4b AH) của Giám đốc Sở Lao đông thương binh và xã hội
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-007386-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18